Gebruiksvoorwaarden/ - Voorschriften

Landbouwmachines Boermarke (Machine gebruik De Broekstreek) 

 1. Gebruik van de machines is alleen toegestaan aan ingezetenen van de boermarkes Amen, Ekehaar en Eleveld, met uitzondering van voorwaarde 3.
 2. Ingezetenen is het tevens toegestaan de machines buiten de boermarkegrenzen te gebruiken.
 3. Niet-ingezetenen kunnen slechts gebruik maken van de machines op gronden gelegen binnen de boermarkegrenzen van Amen, Ekehaar en Eleveld.
 4. Gebruik van de machines, deze dienen altijd vooraf te worden gereserveerd via deze site.
 5. Van de machines mag niet langer dan één dag aan een gebruik worden gemaakt, tenzij zich voor 18:00 geen andere gebruiker heeft aangemeld. De gebruiksduur dient echter bij voorkeur zo kort mogelijk te worden gehouden.
 6. De machines dienen op geëigende manier te worden gebruikt.
 7. Na gebruik dienen de machines bezemschoon en zo nodig doorgesmeerd te worden teruggezet.
 8. Weilandbloters dienen schoongespoten te worden teruggezet
 9. De veewagens dienen na gebruik gereinigd en ontsmet te worden conform de wettelijke voorschriften.
 10. Machines met kleine gebreken dienen direct ter reparatie te worden aangeboden bij de fa. Suichies. Hiervan dient u melding te maken op de betreffende kalender
 11. Grote gebreken/defecten aan machines dienen direct bij één van de volmachten te worden gemeld.
 12. Tractoren van gebruikers dienen minimaal W.A. verzekerd te zijn. De boermarkes Amen, Ekehaar en Eleveld kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schaden veroorzaakt door gebruikers met een onverzekerde tractor.
 13. Gebruikers van machines die zich niet aan de regels houden en bijvoorbeeld machinegebruik niet op de kalender vermelden worden beboet met € 15,- Ieder die een overtreding vaststelt meld dit aan één van de voorzitters.
 14. Niet ingezetenen kunnen geen machines gebruiken op grond die niet wordt verpacht voor de jacht.