Gebruiksvoorwaarden/ - Voorschriften

MACHINERING INFORMATIE:

1: Gebruik van de machines is alleen toegestaan door geautoriseerde gebruikers.

2: Gebruik van de machines dienen altijd vooraf te worden gereserveerd via deze site.      

3: Van de machines mag niet langer dan 1 aaneengesloten dag gebruikt worden tenzij zich voor 18.00 uur geen andere gebruiker zich heeft gemeld ,de gebruiksduur dient echter zo kort mogelijk te worden gehouden.

4: De machines dienen op geëigende manier te worden gebruikt.

5: Na gebruik dienen de machines schoongespoten en zo nodig doorgesmeerd worden teruggezet.

6: Machines met kleine gebreken dienen direct ter reparatie te worden aangeboden bij de fa Suichies.

7: Grote gebreken/defecten aan de machines dienen direct gemeld te worden bij het bestuur.

8: Tractoren van de gebruiker dienen minimaal WA verzekerd te zijn!

9: Het bestuur van de machinering kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door gebruikers.

10: Gebruikers van machines die zich niet aan de regels houden worden beboet met 50 Euro per constatering (eerste keer een waarschuwing).

11: In alle niet genoemde zaken zal het bestuur een besluit nemen.